Đối với tường và trần nhà, chúng ta thường sử dụng sơn để bảo vệ tường và tăng tính thẩm mỹ.  Nhưng với sự ra đời của sàn gỗ ốp tường đã giúp cho thẩm mỹ nâng tầm cao cấp.