Sàn gỗ công nghiệp đang dần thay thế cho các sản phẩm sàn gỗ tự nhiên.