Thanh gỗ ốp tường Outdoor wood floor vận dụng vào trang trí ốp tường cho không gian ngoại, nội thất. Thanh gỗ TecWood ốp tường, ốp vách tạo diện mạo mới cho không gian.