Sàn gỗ ngoài trời được cung cấp bởi Công ty sàn gỗ Kiến Tâm. Ngoài việc thực hiện cho các hạng mục chính, sàn gỗ ngoài trời TecWood còn dùng trang trí tiểu cảnh.