Như một ứng phẩm công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tối tân, Gỗ Ngoài Trời TecWood có mặt tại tỉnh Vĩnh Long, phục vụ cho các công trình, thiết kế nhà ở .