Tại Trà Vinh, nhiều nơi đã và đang sử dụng sản phẩm sàn gỗ ngoài trời TecWood. Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp sản phẩm sàn gỗ ngoài trời hàng đầu Việt Nam.