Sàn gỗ TecWood lót ngoài trời cho khu khách sạn là xu hướng sử dụng mới, được nhiều công trình sử dụng nay đã có mặt tại tỉnh Quảng Nam.

ảnh đại diện