Sàn gỗ TecWood lót ngoài trời cho khu khách sạn là xu hướng sử dụng mới, được nhiều công trình sử dụng nay đã có mặt tại tỉnh Quảng Nam.