Sàn gỗ ngoài trời tại Nghệ An là một loại vật liệu không thể thiếu đối với một ngôi nhà hiện đại ngày nay đã được phân phối rộng rãi tại nhiều khu vực, tỉnh thành phố