Thực hiện nhiều công trình, dự án ván sàn gỗ ngoài trời, sản phẩm sàn gỗ ngoài trời TecWood được cung cấp độc quyền bởi Công ty Kiến Tâm nay có mặt tại tỉnh Khánh Hòa