Với khả năng chống nước và phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, Sàn gỗ ngoài trời TecWood đã được sử dụng phổ biến tại huyện Từ Liêm

ảnh đại diện