Sự tồn tại của sàn gỗ ngoài trời TecWood ở huyện Thanh Trì, làm nổi bật cho kiến trúc Phương Tây du nhập vào Việt Nam .