Sự góp mặt của sàn gỗ ngoài trời TecWood ở huyện Phúc Thọ, làm nổi bật cho nền kiến trúc Châu Âu du nhập vào Việt Nam .