Ván sàn gỗ công nghiệp TecWood phân phối bỡi công ty Kiến Tâm, dường như là một loại vật liệu không thể thiếu đối với ngôi nhà hiện đại ở huyện Đông Anh.