Ở tỉnh Hòa Bình, hầu như các công trình đều sử dụng những ưu điểm của công nghệ sàn gỗ ngoài TecWood vào lót cầu thang , sân vườn , sân thượng , khu vực công cộng .