Vài năm trước, nhu cầu tiêu thụ thị trường sàn gỗ tự nhiên tăng cao , một số mặt hàng của Trung Quốc, Malaysia... chiếm lĩnh thị trường sàn gỗ ngoài trời thời bấy giờ, nhưng lại không đáp ứng các tính năng cần thiết của người tiêu dùng .