Sàn gỗ ngoài trời tecwood hiện đang có mặc khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Hà Nội cũng được xem là nơi có đại lý về sàn gỗ ngoài trời nhiều. Chính vì vậy, hầu như mọi công trình dự án ở Hà Nội đều sử dụng nó.