Sàn gỗ ngoài trời là sản phẩm mới, sử dụng công nghệ hiện đại Nhật Bản. Sàn gỗ ngoài trời thương hiệu TecWood hiện đang được sử dụng để lót sân trường quốc tế.