Sàn gỗ lót công viên là loại sàn phải tích nhiều tính năng sàn gỗ ngoài trời để đảm bảo độ bền cao. Sàn gỗ ngoài trời lót công viên sản phẩm cao cấp mới.