Thời hiện đại hóa ai cũng muốn thiết kế cho mình một căn nhà hiện đại với vật liệu sàn ngoài trời nhưng nếu sử dụng những chất liệu thời nay thì căn nhà lại đi theo một hướng khác.