Sàn gỗ ngoài trời chất lượng Nhật Bản thương hiệu TecWood, vật liệu gỗ nhựa, sàn gỗ thuộc dòng sản phẩm công nghiệp, vân dụng vào nhiều công trình, dựa án xây dựng.