Sàn gỗ Robina được sản xuất bởi Robina Flooring Sdn Bhd, khắc phục những hạn chế của các loại sàn gỗ mà người tiêu dùng đang sử dụng.