Mỗi Công ty có những qui định và hình thức tanh toán riệng. Công ty Kiến Tâm xin giới thiệu tới khách hàng những qui định và hình thức thanh toán khi mua sàn gỗ ngoài trời của Công ty, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc mua và thanh toán.