Nhằm đảm bảo sự an tâm cho quý khách hàng Công ty sàn gỗ ngoài trời Kiến tâm sẻ đưa ra một số quy định bảo hành sàn gỗ ngoài trời đối với sản phẩm sàn gỗ ngoài trời TecWood như sau.