Lời đầu tiên, Chúng tôi Công Ty sàn gỗ ngoài trời Tecwood cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm sàn gỗ của chúng tôi. Để mọi việc thuận lời cho sự hớp tác lâu dài giửa Tecwood và quý khách hàng. Chúng tôi sẻ có một số quy định bảo hành.