Hơn bất kỳ các bề mặt khác trong nhà, nhà bếp là nơi dễ ảnh hưởng vết bẩn, dầu mở, nước, hoá chất gia dụng, vết trà, coffee,… hay những dấu chân bùn của những gia đình nuôi thú cưng.