Các loại sàn gỗ ngoài trời trên thị trường sàn gỗ được cung cấp bởi Công ty sàn gỗ TecWood bao gồm các loại ván sàn, phụ kiện đi kèm, gỗ nhựa, sàn nhựa giả gỗ...