Bảng giá sàn gỗ tự nhiên tháng 1/2016 dành cho các loại sàn gỗ tự nhiên solid với 100% là gỗ tự nhiên với phôi gỗ nhập từ nước ngoài và sản xuất tại Việt Nam.