Sàn gỗ Robina được sản xuất bởi Robina Flooring Sdn Bhd, khắc phục những hạn chế của các loại sàn gỗ mà người tiêu dùng đang sử dụng.
ảnh đại diện