Dự án ốp tường và bồn hoa gỗ nhựa cho tòa nhà Viettel được thực hiện bỏi đội ngũ thi công TecWood.