Dự án Nhà Thi Đấu Đại Học Bách Khoa  Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt́, phường 14, Ho Chi Minh City, Việt Nam