Sử dụng các loại vật liệu gỗ nhựa để lót sàn nhà tắm là một giải pháp rất hay để hạn chế các tình trạng ngấm nước, ẩm móc mà chúng ta thường gặp khi dùng gỗ tự nhiên. Vật liệu sàn gỗ nhựa nhà tắm TecWood là một trong các vật liệu tốt nhất hiện nay.

ảnh đại diện