Công ty sàn gỗ TecWood chuyên nhận thi công sàn gỗ công nghiệp cho mọi hạng mục ngoại thất. Đây là phân khúc nhỏ, trong tổng số nhiều sản phẩm sàn gỗ được tạo ra từ công nghệ hiện đại mới. Tuy nhiên, chúng tôi với xứ mệnh, muốn cải thiện không gian ngoại thất ngôi nhà, nơi mà trước đây rất ít khách hàng chú trọng đến. Dù mức độ quan trọng của nó, đối với cuộc sống của mỗi thành viên gia đình, khi sống tại đây là khá cao.