Công nghệ sản xuất sàn gỗ TecWood được chế biến qua nhiều giai đoạn theo đúng tiêu chuẩn của công nghệ Nhật Bản. Vì thế, sàn gỗ TecWood khi đưa vào thị trường đảm bảo chất lượng tuyệt đối mà không một loại sàn gỗ nào có thể sánh được.