Sàn gỗ ngoài trời lót cửa hàng được thực hiện bởi Công ty sàn gỗ Kiến Tâm. Với vật liệu sàn gỗ chất lượng ứng dụng tốt nhất về mọi mặt cho không gian ngoại thất