Dự án Vincom Plaza về lót sàn gỗ nhựa ngoài trời, dự án thi công khá thuận lợi cả về thời tiết, nhân công... Dự án hoàn thành vào năm 2011 và hoạt động tới bây giờ, chưa nhận được thông tin báo hỏng, hư hao gì về sàn gỗ.