Dự Án The Lancaster Building là một trong những dự án đẹp nhất hiện nay. Dự án thu hút nhiều nhà xây dựng thiết kế. Công ty Kiến Tâm cũng là một trong những Công ty tiêu biểu tham gia với hạng mục lót sàn gỗ TecWood.