Showroom, Shop, Văn Phòng là những hạng mục được nhiều khách hàng sử dụng sàn gỗ TecWood trang trí. Khi lót sàn gỗ TecWood, không gian trở nên chuyên nghiệp, phong cách riêng.